Medlemsinfo

Information från styrelsen:

2020-06-08:

Påminnelse:


På grund av brandfaran är grillning med kol och briketter inte tillåten på våra gräsmattor eller trädäck. Det är godkänt att grilla på dessa ytor om gasol- eller elgrill används.

På balkongerna är det inte tillåtet att grilla, oavsett vilken typ av grill som används.

På innergårdarnas grusområden är det tillåtet att grilla med alla typer av grillar, men tänk på att inte stå för nära förråd eller andra byggnader.


Tänk även på att:

  • Alltid följa grillens bruksanvisning.
  • Aldrig lämna grillen utan tillsyn.
  • Ha lämplig släckutrustning nära till hands, samt möjlighet att larma om olyckan är framme.
  • Ta reda på rester från grillningen på ett säkert sätt.


2020-03-27:

Föreningens årsstämma äger rum som planerat den 31 mars, klockan 18:00.


Vårens städdag blir den 10:e maj.

Mer detaljerad information kommer längre fram.


2019-12-29:

Enligt föreningens stadgar skall motioner till årsstämman 2020 vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari 2020.

Mer detaljerad information finns på medlemsutskicket från december.


Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till styrelsen.

Kontaktuppgifter finner du under Styrelsen i menyn.


2019-10-08:

Välkomna till en ny och uppdaterad hemsida!


Ta gärna en titt på informationsdokumenten då flera har uppdaterade uppgifter.


2019-09-04:

Städdag 14:e september.

Kl. 10:00-13:00

Mer info finns i separat utskick.


2019-08-29:

Från idag är det rökförbud på våra innegårdar, loftgångar och trappor.


Bakgrunden är lagen som förbjuder rökning vid bl.a allmänna lekplatser och entréer som kom den 1:a juni 2019.

Därmed får man inte längre röka på våra innergårdar/entréer till boendet, där råder nu helt förbud.

Var vänlig och respektera detta. Visa även hänsyn på uteplatser och balkonger.