Hem

Välkommen till BRF BoKlok Salvian

BRF BoKlok Salvian äger fastigheten Salvian 1.

Fastigheten Salvian 1 består av fem hus med totalt 30 lägenheter och är uppfört år 2003 längsmed Angelikagränd i Tyresö kommun. Området ligger ca två kilometer från Tyresö centrum och två mil från Stockholms innerstad.

Med kollektivtrafik runt hörnet under hela dygnet kan du ta dig in till Stockholm på ca 30 minuter samt med lätthet nå Tyresö Centrum, Tyresö strand och Haninge.

I närområdet finns flera förskolor, skolor från lågstadieklass till gymnasium. Dessutom är naturen granne med områden som Tyresta nationalpark, Alby friluftsgård och Barnsjön.


Husen och lägenheterna tillhörande Salvian 1 är byggda efter konceptet BoKlok. Konceptet är utvecklat av Skanska och IKEA i det till lika delar ägda bolaget BoKlok AB.

Idén är att skapa ett bra, yteffektivt och funktionellt boende till en låg kostnad. Det uppnås bland annat genom att stora delar av husen byggs i fabrik och monteras på plats samt är standardisterade.


Tyresö kommun är beläget på Södertörn i sydöstra delen av Stockholms län, precis söder om Stockholm stad.

Tyresö är en gammal kulturbygd. Det finns gravar och andra lämningar som visar  att det bodde folk i området kring 3000-talet f.Kr.

Permanenta bosättningar uppstod någon gång runt 600 talet.

Tyresö har stora friluftsområden, bl.a. Alby friluftsgård och Tyresta nationalpark som sträcker ut sig över både Tyresö och grannkommunen Haninge. Då Tyresö ligger vid kusten finns även närheten till Stockholms skärgård och lite längre ut Östersjön.


Aktuell information:


Påminnelse:


Grillning med grillkol och briketter är inte tillåtet på våra gräsmattor eller trädäck.


På våra balkonger är det inte tillåtet att grilla oavsett typ av grill.


Detta på grund av brandfaran.


Läs mer under Medlemsinfo!