Styrelsen

Styrelseledarmöter valda på årsstämman 2020:


Elisabeth Lindberg

Ordförande

E-post: lisa.lindberg@brfsalvian.comElisabeth Lindberg är sammankallande i styrelsen, ansvarar för kontakten med medlemmarna och myndigheter samt är kontaktman för D-huset.Anna Lenngren

Sekreterare

E-post: anna.lenngren@brfsalvian.comAnna Lenngren är ansvarig för elavtalen gällande motorvärmarstolpar på parkeringarna.Raili Lundqvist

Kassör

E-post: raili.lundqvist@brfsalvian.comRaili Lundqvist är postmottagare, ansvarar för kontakten med MBF samt är kontaktperson för A och B-huset.Stefan Guteklint

Ledarmot

E-post: stefan.guteklint@brfsalvian.comStefan Guteklint bistår sekreteraren med infoblad och är kontaktman för E-huset.Patrik Rosquist

Suppleant

E-post: patrik.rosquist@brfsalvian.comAxel Hultgren

Suppleant

E-post: axel.hultgren@brfsalvian.comLinda Karlsson

Suppleant

E-post:Santiago Masias

Kontaktperson

E-post: santiago.masias@brfsalvian.comSantiago Masias är kontaktperson för C-huset.