Styrelsen

Styrelseledarmöter valda på årsstämman 2020:

Elisabeth Lindberg

Ordförande

E-post: lisa.lindberg@brfsalvian.com


Elisabeth Lindberg är sammankallande i styrelsen, ansvarar för kontakten med medlemmarna och myndigheter samt är kontaktperson för D-huset.


Anna Lenngren

Sekreterare

E-post: anna.lenngren@brfsalvian.com


Anna Lenngren är ansvarig för elavtalen gällande motorvärmarstolpar på parkeringarna.


Raili Lundqvist

Kassör

E-post: raili.lundqvist@brfsalvian.comRaili Lundqvist är postmottagare, ansvarar för kontakten med MBF samt är kontaktperson för A och B-huset.


Stefan Guteklint

Ledarmot

E-post: stefan.guteklint@brfsalvian.com


Stefan Guteklint bistår sekreteraren med infoblad samt är kontaktman för E-huset.


Patrik Rosquist

Suppleant

E-post: patrik.rosquist@brfsalvian.com


Patrik Rosquist är kontaktperson för C-huset.

Axel Hultgren

Suppleant

E-post: axel.hultgren@brfsalvian.com


Axel Hultgren ansvarar för hemsidan.

Linda Karlsson

Suppleant

E-post: linda.karlsson@brfsalvian.com