Styrelsen

Styrelseledarmöter valda på årsstämman 2019:

Ordförande: Elisabeth Lindberg 

Sekreterare: Anna Lenngren

Kassör: Raili Lundqvist

Medlem: Stefan Guteklint

Suppleant: Santiago Masias

Suppleant: Patrik Rosquist

Suppleant: Axel Hultgren


Elisabeth Lindberg är sammankallande i styrelsen, ansvarar för kontakten med medlemmarna och myndigheter samt är kontaktman för D-huset.

Anna Lenngren är ansvararig för elavtalen gällande motorvärmarstolpar på parkeringarna.

Raili Lundqvist är postmottagare, ansvarar för kontakten med MBF samt är kontaktman för A och B-huset.

Stefan Guteklint bistår sekreteraren med infoblad och är kontaktman för E-huset.

Santiago Mesias är kontaktman för C-huset.


Alla i styrelsen arbetar med offerter och sköter kontakten med olika handverkare vid behov.


Alla i styrelsen kan kontaktas med mail.


Kontakta styrelsen:

styrelsen@brfsalvian.com