BYGGA OM   -  UNDERHÅLLA

 

Som bostadsrättsinnehavare äger och ansvarar du för underhåll av bostadens inventarier (exempelvis spis och kylskåp) samt väggar, golv och andra ytor i lägenheten.

Vad du som lägenhetsinnehavare får göra regleras av föreningens stadgar,(§ 32). Föreningen tar ansvar för det yttre underhållet medan medlemmen åläggs att ta ansvar för det inre.
Bostadsrättsinnehavaren får:
- tapetsera om
- måla om
- byta golv
- installera eller byta vitvaror i köket
- utföra visst arbete i badrum

Tänk på att försäkringen vid eventuella vattenskada gäller endast om arbetet i våtutrymmen är gjort på fackmannamässigt sätt. För privatpersoner som avser att göra arbeten med kakel och klinker i egen lägenhet gäller normalt att försäkringsbolagen accepterar sådana arbeten under förutsättning att det utförs med utgångspunkt från gällande branschregler och enligt tätskiktstillverkarens godkända monteringsanvisning. Byggkeramikrådet avråder dock från gör-det-självarbeten i våtrum, om man inte har mycket god kunskap och vana inom området.


Vid större förändringar i lägenheten som att flytta, riva eller bygga en innervägg, bör du ha tillstånd från styrelsen. När det gäller bärande väggar måste du ha styrelsens tillstånd.

Att ändra befintliga ledningar för vatten och avlopp och värme kräver styrelsens tillstånd.

Tillsammans med övriga medlemmar ansvarar du också för gemensamma utrymmen (loftgångar, trappor, soprummen samt planteringar på föreningens mark) och ledningar för el, värme samt vatten och avlopp. Som medlem kan du bli ekonomiskt ansvarig för skador på gemensamma utrymmen om du varit oaktsam, genom att exempelvis inte rapportera en vattenläcka i din lägenhet.